Gỗ thích thường thì được dùng trong chế tác đồ gỗ, ván lót và gỗ chạm nội thất, tủ bếp, cửa cái, cùng nhiều đồ dùng khác như các nhạc cu hoặc sản phẩm gỗ tiện. Gỗ Thích Mềm thường được dùng để thay thế cho Thích cứng hoặc có thể nhuộm màu để cho giống với các loại gỗ khác, chẳng hạn như với gỗ Anh đào. Cũng do các đặc tính vật lý và ứng dụng cũng khác nhau.